50 JUDGES OF VARIOUS HIGH COURTS DESIGNATED AS SENIOR ADVOCATES BY APEX COURT

APEX COURT DESIGNATED JUDGES AND CHIEF JUSTICE OF VARIOUS COURTS AS SENIOR ADVOCATES. THE NAME WHO WAS DESIGNATED AS SENIOR ADVOCATE IS MENTIONED BELOW:

 • LOK PAL SINGH
 • PANKAJ NAQVI
 • A K PATHAK
 • DR. VINEET KOTHARI
 • DILIP BABASAHEB BHOSALE
 • SUDIP AHLUWALIA
 • SHYAM KISHORE SHARMA
 • HARIPRASAD A
 • BHUSHAN P DHARMADHIKARI
 • DR. K BHAKTHAVATSALA
 • BANSI LAL BHAT
 • RAKESH KUMAR GARG
 • GIRISH CHANDRA GUPTA
 • VISHNU CHANDRA GUPTA
 •  VINEET KOTHARI
 • K. RAVICHADRABAABU
 • RAVINDER NAGRATH
 • MAN MOHAN SINGH
 • DAMA SESHADRI NAIDU
 • SUNIL PRABHAKARRAO DESHMUKH
 • AJAY TEWARI
 • RAJIV NARAIN RAINA
 • VIJAY KUMAR
 • JAG JIVAN RAM MIDHA
 • RAJIV SAHAI
 • AMAR SARAN
 • GOVIND MATHUR
 • T B RADHAKRISHNAN
 • GOVIND MATHUR
 • SARVESH KUMAR GUPTA
 • MAHARAJ KRISHAN HANJURA
 • VINAY JAIN
 • VED PRAKASH VAISH
 • RAMACHANDRAN NAIR T.R
 • VINOD GOEL
 • ZAKA AZIZ UL HAQ
 • RAMACHANDRA SOMANI
 • RAJESH GOVIND KETKAR
 • TAPEN SEN
 • SANGEET RAJ LODHA
 • KISHOR SONWANE
 • RAVINDRA BORDE
 • MATAM VENKATARAMANA
 • SUDHIR SAXENA
 • RAJESH KUMAR AGARWAL
 • RAMENDRA JAIN
 • DINESH CHANDRA SOMANI
 • B. RAJENDRAN
 • RAVI KRISHNARAO DESHPANDE
 • KISHOR K SONAWANE
 • M SATHYANARAYANAN
 • GURMINDER SINGH SISTANI
 • VEENA BIRBAL
 • PARAMJEET SINGH DHALIWAL
 • AMAR SARAN

(SOURCE: REGISTRY’S LETTER)

Leave a Comment

× Need legal help?