APEX COURT DESIGNATED JUDGES AND CHIEF JUSTICE OF VARIOUS COURTS AS SENIOR ADVOCATES. THE NAME WHO WAS DESIGNATED AS SENIOR ADVOCATE IS MENTIONED BELOW:

 • LOK PAL SINGH
 • PANKAJ NAQVI
 • A K PATHAK
 • DR. VINEET KOTHARI
 • DILIP BABASAHEB BHOSALE
 • SUDIP AHLUWALIA
 • SHYAM KISHORE SHARMA
 • HARIPRASAD A
 • BHUSHAN P DHARMADHIKARI
 • DR. K BHAKTHAVATSALA
 • BANSI LAL BHAT
 • RAKESH KUMAR GARG
 • GIRISH CHANDRA GUPTA
 • VISHNU CHANDRA GUPTA
 •  VINEET KOTHARI
 • K. RAVICHADRABAABU
 • RAVINDER NAGRATH
 • MAN MOHAN SINGH
 • DAMA SESHADRI NAIDU
 • SUNIL PRABHAKARRAO DESHMUKH
 • AJAY TEWARI
 • RAJIV NARAIN RAINA
 • VIJAY KUMAR
 • JAG JIVAN RAM MIDHA
 • RAJIV SAHAI
 • AMAR SARAN
 • GOVIND MATHUR
 • T B RADHAKRISHNAN
 • GOVIND MATHUR
 • SARVESH KUMAR GUPTA
 • MAHARAJ KRISHAN HANJURA
 • VINAY JAIN
 • VED PRAKASH VAISH
 • RAMACHANDRAN NAIR T.R
 • VINOD GOEL
 • ZAKA AZIZ UL HAQ
 • RAMACHANDRA SOMANI
 • RAJESH GOVIND KETKAR
 • TAPEN SEN
 • SANGEET RAJ LODHA
 • KISHOR SONWANE
 • RAVINDRA BORDE
 • MATAM VENKATARAMANA
 • SUDHIR SAXENA
 • RAJESH KUMAR AGARWAL
 • RAMENDRA JAIN
 • DINESH CHANDRA SOMANI
 • B. RAJENDRAN
 • RAVI KRISHNARAO DESHPANDE
 • KISHOR K SONAWANE
 • M SATHYANARAYANAN
 • GURMINDER SINGH SISTANI
 • VEENA BIRBAL
 • PARAMJEET SINGH DHALIWAL
 • AMAR SARAN

(SOURCE: REGISTRY’S LETTER)

Leave a Comment

× Need legal help?